Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pilates - druhy lekcí

Všechny lekce mají délku ´55min. - kapacita: max. 7 osob (někde i méně).

* Pilates Matwork   
​  - otevřená skupinová lekce Pilates na podložce *. Důraz kladen na správné
​    nastavení v jednotlivých pozicích. Lekce vhodná pro všechny. Možnost
    zapojení pomůcek - sball, magic circle/kruh, theraband/posilovací guma,
    bosu, ježek.
​    
* NE těhotné ženy, ani mé klientky!

* Pilates Clinic (3.druhy - Začátečníci, Pokročilí I., Pokročilí II.)
​   - uzavřený kurz ZDRAVOTNÍHO PILATES, pozvolnějšího charakteru, 
​     (práce na podložce), s maxim. důrazem na dech, přesné nastavení
​     jednotlivých částí těla tak, aby tělo zdravě fungovalo, vč. důrazu
     správného provedení mezi přechody v pozicích. Jde o propojení Pilates
​     s nejnovějšími poznatky lékařské rehabilitace a moderní fyzioterapie.


* Pilates ZAČÁTEČNÍCI  
​   - otevřená skupinová lekce viz. Matwork, ale pro všechny "nově příchozí"
    klienty. V těchto lekcích se naučíte základy pilates, správnému postavení
​     těla ve všech pozicích a poté, pokud je "udržíte" a budete si cítit na
​     náročnější kurzy, a bude vám schváleno :-) , můžete s radostí přejít
​     do kurzu Pilates Mírně pokročilí + začátečníci. Lekce jsou vhodné
​     pro ženy po šestinedělí, ne pro těhotné (jednom v jakém trimestru).


* Pilates Mírně pokročilí + Začátečníci (lekce nyní pozastavena)
​   - otevřená skupinová lekce pro všechny klienty z lekcí pro Začátečníky,
    tedy již mírně pokročilé, ale i pro nově "příchozí" klienty *. V těchto
​     lekcích budete prohlubovat již trošku více základy pilates, ale stále  
​     si budete "oprašovat" základy ze Začátečnické lekce. Prvotně se na 
     tuto lekci budou hlásit klienti, kteří již nějaký delší čas chodí na lekce
​     pro Začátečníky. V případě volných míst budou moci tuto lekci
​     doplnit i klienti úplně noví. No a pokud se budete cítit "dobře" a
​     budete vnímat, že už to chce více, můžete po domluvě s lektorkou
​     zkusit navštívit
jakoukoliv jinou otevřenou lekci v rámci nabídky studia.
​     * Těhotné ženy ano, ale jen ty, které ke mně chodí na pilates a znám je,
​        a i tak max. (individuálně dle svého stavu) do 3měsíce těhotenství a
​        pak až po šestinedělí.


* Pilates Foam Roller/Válec​   (kapacita: 6 osob)
​   - otevřená skupinová lekce, vhodná pro všechny, jen nutná znalost
​     základních pojmů pohybů/nastavení v pilates. Těhotné ženy jen
​     ty, které ke mně chodí na pilates a znám je, a i tak max. (každá 
​     individuálně dle svého stavu) do 3měsíce těhotenství!


* Pilates Flow  
​   - dynamická, náročná lekce, NE pro začátečníky... Lektor nekontroluje
​     klienty, udává tempo lekce - sám cvičí ! Navádí jen slovně a vizuálně.
​     Proto tato lekce opravdu není vhodná pro úplné začátečníky, ale
​     pro pokročilejší klienty, kteří již cvičí a dokáží si "pohlídat", co by je
​     mohlo následně po či během lekce "potrápit".     
     NE pro klienty s problémy s vyhřezlou ploténkou kdekoliv v celé páteři,
     pro těhotné ženy (v jakémkoliv stádiu těhotenství) a ženy v šestinedělí.
​                                                                  
* Pilates Bosu  (kapacita: 5 osob)
​   - otevřená skupinová lekce využívající pomůcky Bosu. Náročnější, ale
​     vhodná pro všechny. Výjimku tvoří těhotné ženy, ženy v šestinedělí a
​     klienti užívající psychofarmaka.  (lekce jako "samotná" nyní pozastavena)

* Pilates Arc Barrel   (kapacita: 4 osoby)
​   - otevřená skupinová lekce využívající pomůcku Arc Barrel. Na ní si krásně
​     protáhneme svaly podél páteře, zapracujeme na hlubokém stabilizačním
​     systému, ale samozřejmě si protáhneme celé tělo ze všech stran.
​     Lekce je vhodná pro všechny, kteří mají s pilates alespoň minimální
    zkušenosti. NE! těhotné ženy, ženy v šestinedělí a klienti užívající
​     psychofarmaka.

                                
  CO S SEBOU NA HODINU:
      * pohodlné oblečení + event. ponožky, ať není zima od noh (ne obuv)
      * malý ručník na podkládání (když nebude, nevadí - máme deky)
      *
dobrou náladu a chuť něco pro sebe a své zdraví udělat
      * pití - není potřeba, k dispozici ve studiu v předsálí.

​      
A CO "NE":
      * špatnou náladu, pití do sálu a žvýkačku v puse !!! surprise  wink

enlightened 
UPOZORNĚNÍ !!!
      * lektor v případě "zkolabování" klienta v důsledku užití jakýkoliv
         léků před lekcí, nenese za tuto skutečnost odpovědnost!!! Každý
​         z klientů si musí sám zvážit, zda jeho zdravotní stav odpovídá
​         náročnosti dané lekce a zda eventuální užívání jakýkoliv léků,
​         či tlakové podmínky / počasí v daný den, nesnižují jeho motoriku,
​         zdravotní způsobilost, soustředění atd ... . Děkuji za pochopení.